Zondagsavondontmoetingen in OLV Ten Poel


 aaaa

Met deze ontmoetingen willen verschillende geloofsgemeenschappen tonen dat de kerk van Jezus Christus leeft! De eigenheid van ieders geloofsovertuiging wordt hierbij gerespecteerd. Met Groeien door Ontmoeting in Tienen (GOT) wil men elkaar bemoedigen in het geloof in God. Samen wil men de veelkleurige wijsheid van God weerspiegelen en de kracht van het evangelie beleven en uitdragen. Ondanks een aantal verschillen in zienswijzen wordt gebouwd op de overvloed aan punten van overeenkomst.

De ontmoetingen vinden telkens op de eerste zondagavond van de maand plaats van 17u tot 18u in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel. De ontmoetingsmomenten worden beurtelings door de verschillende geloofsgemeenschappen georganiseerd. De avond wordt ingevuld met zang, gebed en verkondiging van Gods Woord. Na afloop bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar tijdens een gemoedelijke receptie.

Advertenties