Tiense Evangelische christenen


Tiense Evangelische christenen

Wat zijn Evangelische christenen?

Evangelische christenen stellen het evangelie centraal. De nadruk ligt op een persoonlijke geloofsbeleving die aansluit bij de leefwereld van de hedendaagse mens. Jezus Christus is daarbij het inspirerende voorbeeld. In Zijn Zoon heeft God Zijn liefde voor de wereld betoond en deze boodschap wil de evangelische christen verder vertellen. In België is iets meer dan 1% Evangelisch christen.

Kenmerken

Als specifieke kenmerken van de evangelische christenen kunnen we opnoemen:

• Het geloof in de persoon van Jezus Christus die gekruisigd werd, plaatsvervangend stierf voor onze zonden en opgestaan is uit de doden.

• Het erkennen van de Bijbel als het door God geïnspireerde Woord. Het is de leidraad voor het geloof en het leven waar alle andere richtlijnen aan worden getoetst.

• Men wordt christen door een persoonlijke bekering tot God. Het betekent dat men de dood van Christus aanvaardt als een offer voor de persoonlijke zonden.

• De gelovige wordt persoonlijk toegerust met de kracht en de gaven van de Heilige Geest waardoor iedere gelovige een belangrijke bijdrage levert aan de gemeenschap.

Structuur

Evangelische christenen kennen geen uitgebreide kerkelijke hiërarchie en hebben een beperkte structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap functioneert autonoom. Onderling zijn we verbonden door de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). De Evangelische kerken behoren tot de officieel erkende erediensten van België. Ze worden vertegenwoordigd naar de overheid via de Administratieve Raad voor Protestantse-Evangelische Eredienst (ARPEE)

Tienen

In Tienen hebben de Evangelische christenen zich gegroepeerd onder de “Evangelische christenen Tienen”. Activiteiten worden apart of gezamenlijk georganiseerd. Er is een permanente uitwisseling van informatie onder elkaar. Iedereen is vrij zich te begeven naar die gemeenschap die het meest bij de persoonlijke noden aansluit.

Onderstaande drie geloofsgemeenschappen hebben zich samen met de Katholieke gemeenschap geëngageerd in het samenwerkingsverband

“Groeien door Ontmoeting in Tienen (GOT)”:

GOT-Tienen(2)

* De Tiense Evangelische Kerk (TEK)

newlogo

* L’Eglise Evangélique Shalom (EES)

Got3

* De Kringwerking Christelijke Normen en Waarden (KriNoWa)

got2

Advertenties

Een reactie op “Tiense Evangelische christenen

  1. De Heer zegt tegen de wetgeleerden: Lucas 11: 47 “Wee u, want gij bouwt de grafsteden der profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Zo zijt gij dan getuigen, dat gij instemt met de daden uwer vaderen, want zij hebben hen gedood en gij bouwt!”. Mijn Heer heeft omwille van hun hartgesteldheid niet met hen kunnen/willen samenwerken. Waarom doet gij dit dan wel? Heeft de Rooms katholieke Kerk gedood of niet? Hebt gij hen op de proef gesteld die zeggen, dat zij apostelen zijn (apostolische opvolging/Petrus eerste paus/…) maar het niet zijn? Hebt gij hen ook leugenaars bevonden? Haat gij de werken der Nikolaïeten, zij die zich tussen God en het volk hebben gesteld met hun sacramenten? Was het offer van God’s eniggeboren Zoon dan niet afdoende om ons te verlossen van de komende toorn? Hebben de koningen der aarde met haar gehoereerd of niet? Dirk Deschacht

    Like

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien U hier een reactie zou willen plaatsen, "DANK U WEL"

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s