Tiense Evangelische christenen


Tiense Evangelische christenen

Wat zijn Evangelische christenen?

Evangelische christenen stellen het evangelie centraal. De nadruk ligt op een persoonlijke geloofsbeleving die aansluit bij de leefwereld van de hedendaagse mens. Jezus Christus is daarbij het inspirerende voorbeeld. In Zijn Zoon heeft God Zijn liefde voor de wereld betoond en deze boodschap wil de evangelische christen verder vertellen. In België is iets meer dan 1% Evangelisch christen.

Kenmerken
Als specifieke kenmerken van de evangelische christenen kunnen we opnoemen:
• Het geloof in de persoon van Jezus Christus die gekruisigd werd, plaatsvervangend stierf voor onze zonden en opgestaan is uit de doden.
• Het erkennen van de Bijbel als het door God geïnspireerde Woord. Het is de leidraad voor het geloof en het leven waar alle andere richtlijnen aan worden getoetst.
• Men wordt christen door een persoonlijke bekering tot God. Het betekent dat men de dood van Christus aanvaardt als een offer voor de persoonlijke zonden.
• De gelovige wordt persoonlijk toegerust met de kracht en de gaven van de Heilige Geest waardoor iedere gelovige een belangrijke bijdrage levert aan de gemeenschap.

Structuur
Evangelische christenen kennen geen uitgebreide kerkelijke hiërarchie en hebben een beperkte structuur. Iedere plaatselijke geloofsgemeenschap functioneert autonoom. Onderling zijn we verbonden door de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). De Evangelische kerken behoren tot de officieel erkende erediensten van België. Ze worden vertegenwoordigd naar de overheid via de Administratieve Raad voor Protestantse-Evangelische Eredienst (ARPEE)

Tienen
In Tienen hebben de Evangelische christenen zich gegroepeerd onder de “Evangelische christenen Tienen”. Activiteiten worden apart of gezamenlijk georganiseerd. Er is een permanente uitwisseling van informatie onder elkaar. Iedereen is vrij zich te begeven naar die gemeenschap die het meest bij de persoonlijke noden aansluit.
Onderstaande drie geloofsgemeenschappen hebben zich samen met de Katholieke gemeenschap geëngageerd in het samenwerkingsverband “Groeien door Ontmoeting in Tienen (GOT)”:
• De Tiense Evangelische Kerk (TEK)
• L’Eglise Evangélique Shalom (EES)
• De Kringwerking Christelijke Normen en Waarden (KriNoWa)
Meer informatie is te vinden op onderstaande websites:
• TEK:
• EES:
• KriNoWa: http://www.KriNoWa.be

In de video hier beneden vindt U een sfeerbeeld over Tienen, via de link die er op is aangebracht, komt U op) de pagina met onze laatste berichten

Advertenties