De VIJF avonden


De vijf avonden

 

De VIJF Avonden

 

Wat?

Met de VIJF Avonden wordt op een eenvoudige, creatieve en boeiende manier de kern van het evangelie besproken. Het zijn a.h.w. ontdekkingsmomenten van Gods boodschap aan de mensen. De H. Schrift, de Bijbel wordt als leerboek gehanteerd. Op speelse wijze wordt met maximaal 10 deelnemers gedurende één uur telkens een welbepaald facet behandeld.  Er is op elk moment gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Deze vijfdelige cyclus heeft het geloofsleven van velen vernieuwd en hen dichter bij Jezus Christus gebracht.

Volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • * De Bijbel, Gods Woord
  • * Wie is Jezus Christus?
  • * De schepping en zondeval
  • * Menselijke schuld en verlorenheid
  • * Gods reddingsplan

 

Waar?

Plaats: Parochiecentrum Kumtich, Keibergstraat 54 te 3300 Kumtich (Tienen)

Er wordt gestart 20.00 uur.  Het einde is voorzien rond 21.30 uur.

 

Wanneer?

De vorige ontdekkingsavonden gingen door in het najaar van 2015.

Wanneer minimum drie belangstellenden zich hebben aangemeld bij pastoor Nikita of Dominique wordt een in onderlinge afspraak een ontdekkingsreis van VIJF avonden afgesproken.

 

Deelname is gratis, gezelligheid gegarandeerd en kennis wordt zeker vermeerderd!

Motiveer een vriend(in), buur, familielid, … wees moedig, durf en … verdiep samen jullie geloof!

 

Inschrijven kan bij: 

pastoornikita@gmail.com of Dominique.vandelannoote@outlook.be

Advertenties