Bloemen +


indexBLOEMEN

Bloemen +

 

Elk jaar leggen we bloemen neer op de graven van onze dierbaren. Dat is een goede gewoonte, een dankbaar gebaar. Het heeft ook een symbolische waarde. De bloemen symboliseren de menselijke ziel. Een mens opent zijn ziel naar God zoals een bloem haar hart opent naar het zonlicht.

Vaak worden chrysanten gebruikt. Van oorsprong Chinees staan ze volgens Japanse overlevering symbool voor nobelheid, trouw, eerlijkheid en vriendschap … waarden die we allen hoog achten.

Als Joden hun doden willen eren, leggen ze géén bloemen op het graf. Ze leggen er kleine stenen op, stenen op stenen, die weer en wind kunnen doorstaan, onvergankelijk als de liefde.

Op 31 oktober en 01 november staan we aan het kerkhof van Tienen (ingang Brico-parking). Met

“bloemen +” reiken we dan een kaartje aan voor een moment van stille ingetogenheid en overdenking. Onze geliefden betekenen immers zoveel meer dan mooie bloemen.

Maar er is geen enkele bloem die niet verwelkt …

Advertenties